Renovatie

Metselwerk en straatwerk vervuilt in de loop van de tijd. Op horizontale gedeeltes is sprake van atmosferische vervuiling, wat te herkennen is aan groene/zwarte aanslag. Deze vervuiling geeft een esthetisch ongewenste uitstraling. Ook zorgt het voor een glad oppervlak, wat bij natte weersomstandigheden kan leiden tot gevaarlijke situaties. Wanneer stenen en muren in slechte staat zijn, kunnen deze zich volzuigen met hemelwater. In de wintermaanden kan dit, wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt, leiden tot afbrokkelen en/of scheuren.  

Is ook uw metsel- en straatwerk toe aan renovatie? MK Reiniging brengt metsel- en straatwerk weer in goede staat en laat het weer stralen! Zie foto’s hieronder voor het resultaat van onze aanpak.

Onder de foto’s leest u meer over onze werkwijze.

1. Reinigen metselwerk

Allereerst dient het metselwerk te worden gereinigd. Vlakke en staande gedeeltes van het metselwerk reinigen wij met hoge druk en warm water. Wij gebruiken water met een temperatuur van +/- 80 graden. Waar nodig verhogen we de temperatuur tot maximaal 98 graden. Temperatuur wordt tijdens het reinigen aangepast, zodat we de steen reinigen de steen te beschadigen. Loskomend e vervuiling wordt direct opgezogen met een waterstofzuiger. Door deze werkwijze zijn de oppervlakten meteen schoon, zodat we het resultaat van de reiniging gelijk kunnen beoordelen.

Door het uitvoeren van een proefvak, zullen we vaststellen of en hoe onze apparatuur gepaste en afdoende druk kan toepassen.  Op locatie is wateraanvoer of een watertank nodig voor de reinigingsmachine

2. Renovatie voegen

Na het reinigen van het metselwerk gaan we (waar nodig) over op het verwijderen van de voegen. MK Reiniging beschikt over eigen slijpmateriaal. Indien hakken nodig is, zal dit met een beitel gebeuren. Dit doen wij met alle precisie, om de steen volledig intact te houden! Wij voeren geen reparaties uit op gedeeltes waar stenen missen. Open ruimtes worden gedicht met een voeg. Herstelwerkzaamheden eindigen nooit op de hoek van een muur/vloer. Voor een sterke voeg en mooie uitstraling zullen we een stukje de hoek om werken en aansluiten op de oude voeg.

Na het verwijderen van de voegen, spoelen we de open voegen na met lage druk en warm water. Hiermee wordt het achtergebleven vuil verwijderd ten behoeve van de hechting van de nieuwe voeg. 

De naden tussen de bakstenen zullen gevuld worden met geharde voeg. Wij hanteren hierbij een plat volle voeg. Wij mengen ons voegsel met de juiste kleur en hardheid. Ook hiervoor kan een gratis proefvak worden uitgevoerd, zodat het resultaat zichtbaar is.

3. Conserveren metselwerk

Nadat het metsel gereinigd is en de voegen zijn hersteld, conserveren wij het metselwerk met een gel. Hiervoor gebruikt MK Reiniging een hoogwaardig hydrofobeermiddel op basis van silaan/siloxaan. De gel is gemakkelijk en nauwkeurig aan te brengen met een roller en kwast. De gel dringt diep door in de ondergrond en maakt de minerale ondergrond langdurig waterafstotend. Hierdoor zal de atmosferische vervuiling zicht veel minder hechten aan de ondergrond. De gel sluit het oppervlak niet af en blijf 100% waterdamp doorlatend.  

Waarom kiezen voor MK Reiniging?

• Wij voeren vooraf altijd een proefvak uit, om het resultaat te beoordelen en onze werkwijze toe te lichten.
• Na het uitvoeren van een proefvak ontvangt u een offerte op maat, inclusief meer praktische informatie over o.a. veiligheid, planning, te verwachten (geluids)overlast, etc.
• Wij beschikken over meerdere pontons om ook moeilijk bereikbare plaatsen mee te nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op!